Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek

   
Välkommen till Läsesällskapets bibliothek
Komihåglistan är tom

Carlskrona Läsesällskap grundades 1794 och slutade sin verksamhet 1863. Sällskapets efterlämnade boksamling är idag Sveriges äldsta bevarade i sitt slag. Den består av ungefär 9000 volymer och ger med sin bredd och mångfald ett unikt tvärsnitt av Karlskronas och Sveriges kulturhistoria. Katalogiseringen av boksamlingen är ett pågående arbete och stora delar av samlingen går att söka i här. Materialet lånas inte ut.

select